Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Krampus čerti Vroutek 2023
Mikulášská nadílka 2023
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Podbořanský Rohozec

2. Důvod a způsob založení

Obec Podbořanský Rohozec (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Podbořanský Rohozec
  Podbořanský Rohozec 6,
  441 01 Podbořanský Rohozec

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Podbořanský Rohozec
  Podbořanský Rohozec 6,
  441 01 Podbořanský Rohozec

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 9:30 - 17:00 16:00 - 17:00 starosta/místostarosta
  úterý 9:30 - 13:00
  středa 9:30 - 17:00 16:00 - 17:00 starosta/místostarosta
  čtvrtek 9:30 - 13:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  415 213 136

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.prohozec.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Podbořanský Rohozec
  Podbořanský Rohozec 6,
  441 01 Podbořanský Rohozec

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  prohozec@snadno.eu

 • 4.8 Datová schránka

  8bfjdri

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  10225481/0100 Komerční banka

6. IČ

00556408

7. DIČ

CZ00556408 obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.